Grădinița cu Program Prelungit Nr. 28 Brașov

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

PENTRU COPII ŞI PĂRINŢI

În conformitate cu „Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Învăţământului preşcolar”,  acesta se organizează în grădiniţa de copii şi cuprinde preşcolari în vârstă de 3 – 6 ani. În grădiniţa noastră părinţii şi copiii au următoarele drepturi şi obligaţii:

1.      Accesul la instruire şi educare gratuită conform Legii Învăţământului;

2.      Să participe activ la desfăşurarea întregului proces instructiv-educativ;

3.      Să beneficieze de servicii gratuite (curăţenie, asistenţă medicală, condiţii igienice de servitul mesei şi somn);

4.      Să se implice în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare(serbări, excursii, vizite, parteneriate, ş.a.);

5.      Să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii din unitate(organizare, sugestii de meniu zilnic, acţiuni extraşcolare, activităţi opţionale, etc.)

6.      Să sesizeze conducerii unităţii, ori de câte ori este nevoie, nereguli sau abateri de la disciplina muncii;

7.      În timpul programului doamnele educatoare nu pot fi deranjate (nici scoase de la clasă) decât în caz de forţă majoră;

8.      Să se respecte cu stricteţe programul de funcţionare a unităţii:

-          sosirea în unitate până la ora 8:15

9.   Să achite contribuţia pentru hrana copilului, 15 lei/zi, în prima marţi din lună, anticipat şi integral; anticipat şi în cazul vacanţelor în cazul frecventării;

10.  Să respecte cerinţele medicale impuse de regulamentul de ordine interioară al grădiniţei, aducând în timp util actele necesare constituirii dosarului medical; după absenţă de 3 zile se aduce aviz de intrare în colectivitate.

11.  În cazul în care plecarea copilului se face la prânz, însoţitorii sunt obligaţi să aştepte în holul de la intrare între orele 12:30 – 13:00

12.  Să abordeze o atitudine civilizată faţă de angajaţii unităţii, indiferent de sectorul în care îşi desfăşoară activitatea aceştia; eventualele nemulţumiri se discută mai întâi cu cel în cauză şi dacă nu se rezolvă se apelează la conducerea grădiniţei;

13.  Atât copiii cât şi părinţii sunt obligaţi să păstreze curăţenia în incinta unităţii şi în afara ei; la plecarea acasa, responsabilitatea supravegherii prescolarilor revine in totalitate parintilor.

Prezentul regulament va trebui respectat întocmai de către toţi părinţii şi copiii.